iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
Art Center for Digital Cultures & Technology

Vacatures

ALGEMEEN DIRECTEUR (M/V/X)

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Leadership en Management:
• Ontwikkelen van een visie over en het in werking stellen van een proactief businessplan (steeds in overleg met de artistiek directeur en de raad van bestuur).
• Omkaderen van een ambitieuze strategie voor meerjarige programmatie (in samenwerking met de artistiek directeur en in overleg met de raad van bestuur).
• Leiding geven aan het iMAL team.
• Verzekeren van de operationele werking van de ruimtes van iMAL.
• Rapporteren aan- en coördinatie met de Raad van Bestuur.

Administratie en financiën:
• Nemen van algemene leiding over de financiën en de administratie van de instelling.
• Zoeken naar financiering voor het realiseren van het artistieke, sociaal-culturele en specifieke R&D-projecten (in overleg met de verantwoordelijken binnen het iMAL-team).
• Zoeken naar en uitbreiden van private en publieke financieringsbronnen.

Communicatie en PR :
• Omkaderen van het ontwikkelen en realiseren van een communicatiestrategie.
• Onderhouden van de contacten met de culturele-, politieke-, zaken- en perswereld samen met de andere teamleden.
• Ontwikkelen van partnerschappen met andere culturele instellingen en het ecosysteem van de digitale zakenwereld (samen met de verantwoordelijke binnen het team van iMAL).

DE IDEALE KANDIDAAT is geïnteresseerd in digitale cultuur en hedendaagse kunst en kan een grote gevoeligheid voor maatschappelijke en milieuvraagstukken aan de dag leggen maar bovenal:
• Heeft een universitair of hogeschooldiploma en aantoonbare ervaring in financieel beheer, inclusief de praktische kanten ervan.
• Heeft minstens 6 jaar ervaring in team management.
• Is een team-worker met respect voor zijn/haar/hun medewerkers.
• Heeft een degelijke kennis van de fiscaliteit en sociale zaken.
• Is rigoureus en heeft een analytische en synthetische geest.
• Is stressbestendig.
• Heeft ervaring met het aanvragen van subsidies bij zowel de Federatie Wallonië-Brussel als de Vlaamse Gemeenschap
• Heeft ervaring met sponsoring en fondsenwerving bij particulieren
• Beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
• Heeft een goede kennis van Frans, Nederlands en Engels.
• Is flexibel is wat betreft werktijden (incidenteel ‘s avonds en in het weekend).

WAT iMAL TE BIEDEN HEEFT
• Een warm welkom in ons creatief en dynamisch team
• Een werkplek in het hart van de hedendaagse artistieke creatie
• Een ambitieuze uitdaging om de recente ontwikkelingen te optimaliseren
• Een kans om een artistieke en een publieksontwikkelingsvisie te ontwikkelen
• Een voltijds, vast contract
• Een aantrekkelijk salarispakket, in overeenstemming met PC 329 met een anciënniteit van 10 jaar
• Contract met onmiddellijke ingang

GEÏNTERESSEERD?
Stuur een sollicitatie met CV, motivatiebrief, voorstelling van uw project voor iMAL (max. 1 recto-verso A4). Aanvragen zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Uiterste datum voor indiening: 21 mei 2021
Email je sollicitatie naar: t.tilquin@imal.org

Download hier de beschrijving