iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
Art Center for Digital Cultures & Technology

The Cookery - Local Art/Science initiatives

10:00-12:30

Als we het over de relatie kunst/wetenschap hebben, kunnen we ons nog steeds veel vragen stellen.
Wat kan kunst bijdragen aan wetenschap en vice versa? Hoe kan deze samenwerking en verbondenheid plaatsvinden als hun methodologieën en zelfs hun taal vaak gekoppeld zijn aan totaal verschillende doelstellingen en criteria?

Wat zijn de voor- en nadelen van deze samenwerkings- en connectiepogingen? Kunnen kunst en wetenschap elkaar positief beïnvloeden? Welke gunstige weerklanken zouden eraan verbonden zijn? En wat zijn de geheime ingrediënten om er echt succesvolle transversale en gelijkwaardige schakels van te maken voor kunst en cultuur en de universitaire onderzoeksgebieden?

Dit zijn enkele van de vragen die aan bod zullen komen bij de drie kunst/wetenschapsprojecten die we tijdens de openingsdag van The Cookery zullen presenteren: het Lumson-project, het Imagining Ecological Futures-project (KIKK) en het Sustainable Robotics-project (Ohme).

Na de 3 presentaties volgt een open dialoog met het publiek.

Ohme – Sustainable Robotics: towards a more integrative approach in art and science residencies

In 2024 startte Ohme het eerste artist-in-residence programma aan het Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS), in samenwerking met FARI - Institute of Artificial Intelligence for the Common Good, beide mede opgericht en geleid door de Université libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Via een open oproep werden de kunstenaars Kris Verdonck en Dewi Brunet geselecteerd.

Camilla Colombo, medeoprichtster en artistiek directrice van Ohme, zal het project voorstellen en inzicht geven in Ohme's jarenlange samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap in het kader van artistieke projecten.

KIKK – imagining Ecological Futures: Arts & Sciences residency program around the theme ECOLOGICAL FUTURES

De residentie geeft artistieke onderzoekers uit verschillende vakgebieden de kans om te werken op het snijvlak van kunst, wetenschap en ecologische kwesties. Het doel is om bruikbare interdisciplinaire onderzoeksinstrumenten en kunstwerken te ontwikkelen om af te toetsen hoe culturele beoefenaars de ecologische toekomst kritisch benaderen en er creatief over onderhandelen.

In samenwerking met Fédération Wallonie Bruxelles - Digital arts, Goethe- Institut Belgium en CCN/Centre culturel de Namur.

Lumson – revealing the inaudible with piezoelectricity, AI, voices and electroluminescence

Tijdens de lezing worden de verschillende thema's van het LUMSON-project gepresenteerd. Het project ontwikkelt een artistiek en collectief werkkader rond onhoorbare frequenties, stemmen, geluidssynthese, kunstmatige intelligentie en materiaalonderzoek, in samenwerking en met kritische betrokkenheid van een diverse groep partners.

In de presentatie wordt gekeken naar het domein van niet-waarneembaar geluid en wat dit betekent in ons dagelijks leven. Wat voor soort stralingsvoetafdruk laten we achter en wat is de relatie met natuurlijke stralingsverschijnselen. Hoe kunnen we bewustzijn, alertheid en gevoel creëren voor deze uitgebreide bandbreedte en wat voor soort artistieke output ontwikkelen we?

We zullen het hebben over de vele verschillende soorten onhoorbare golven en hoe we deze in hoorbare kunnen omzetten. Welke soorten translaties zijn denkbaar en uitvoerbaar?

In deze lezing bespreken we ook een prototype van een elektroluminescerende luidspreker, die onderzocht en ontwikkeld wordt bij IMO-IMOMEC. Deze lichtgevende luidspreker zal de basis vormen van hoe we geluiden zullen versterken.

Credits

Hoofdillustratie: Plantoid, Dewi Brunet

The Cookery 2024 is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Innoviris; het Creative Europe Programma van de Europese Unie, via het ‘European Digital Deal’ als transnationale samenwerkingsproject; en het Pools Instituut Brussel.