iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
Art Center for Digital Cultures & Technology

NaturArchy: DEEL UITMAKEN VAN HET LAND EN VAN het TERRITORIUM IN HET ANTROPOCEEN

19:30-20:30

Een paneldiscussie over de rol van traditionele, lokale en inheemse kennis bij het aanpassen en hervormen van onze voedselsystemen.

MET

  • Elle Márjá Eira (kunstenaar, componist, filmmaker en producer)
  • Gala Berger (beeldend kunstenaar en onafhankelijk curator)
  • Metsa Rama (Shipibo-kunstenaar, docent en vertaler)

MODERATOR

  • Saskia Vermeylen (onderzoeker, Universiteit van Strathclyde)

De manier waarop 'westerse' culturen zich verhouden tot land wordt vaak gevormd door extractivistische en agrarische praktijken die ingepast werden in een ideologie die ‘land’ bekijkt als een 'iets’ waarover vrij kan worden beschikt en uitgebaat ten behoeve van menselijke ontwikkeling. Er is nauwelijks enige erkenning van het belang van niet-menselijke of meer-dan-menselijke levensvormen, en het mist het besef dat we met allen hiermee verbonden zijn. Tegen de achtergrond van de snelle klimaatverandering dienen we na te denken over het verlies van land en ecosystemen waarvan we voor ons dagelijks leven afhankelijk zijn. In dit informele gesprek met inheemse kennishouders onderzoeken we hoe we ons terug kunnen verbinden met het land en een hernieuwd gevoel van plaats, territorium en verbondenheid kunnen koesteren als basis voor een gedecentraliseerde relatie met de natuur en het meer- dan-menselijke. 

Het doel is om het land te waarderen, niet als een simpele aangelegenheid of landschap, maar als een innerlijk territorium en als een erkend lid van de familie. We dienen ons te bezinnen over het verlies van deze intieme relatie en deze samen terugwinnen, gebaseerd op de wijsheid van inheemse volkeren en iedereen sensibiliseren over de relatie van inheemse volken met land en territorium en uitleggen waarom die relatie bedreigd wordt en welke oplossingen er gevonden kunnen worden.