iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
Art Center for Digital Cultures & Technology
Nieuws

iPO 2024: eerste geselecteerde projecten!

Ava Zevop

Voor onze eerste Productie Residentie heeft de jury unaniem besloten om Ava Zevop en haar voorstel ‘Sustainable Media: Degrowing Visual Culture and Computation’, te kiezen. Dit project "verkent kritisch de digitale wereld zoals deze aan ons wordt aangereikt, en stelt voor om opnieuw na te denken en nieuwe ideeën voor alternatieve digitale toekomsten te bedenken en te produceren".

De jury - bestaande uit externe experten Juliette Bibasse en Ils Huygens, met iMAL-teamleden Yannick Antoine, Élie Bolard en Lucia Garcia - benadrukte dat dit een uiterst voornaam en opmerkelijk onderwerp is, en dat het “doel om de inhoud te ontkoppelen van het medium erg zinvol is in de hedendaagse digitale cultuur". Bovendien was de jury geïntrigeerd door de mogelijke vormen van het eindresultaat en, in het bijzonder, de realisatie van de zintuiglijke en perceptuele aspecten ervan.

Deze residentie en zijn resultaten zullen deel uitmaken van ons programma voor het EU Digital Deal-project (https://ars.electronica.art/eudigitaldeal/en/). EUDD, medegefinancierd door Creatief Europa, is een driejarig onderzoek naar de versnelde en soms ondoordachte toepassing en adoptie van nieuwe technologieën, en hoe deze democratische processen kunnen wijzigen of ondermijnen.

Bárbara C. Branco

Voor de STAGES Residency heeft de jury, bestaande uit leden van A Two Dogs Company en iMAL, het voorstel van Bárbara C. Branco geselecteerd. Haar project, voorlopig ‘Enfado’ getiteld, is bezield door een verlangen naar de zee, dat ze zal pogen op te roepen via een performance waarin een reeks low-tech installaties is verwerkt. "Bestrooid met hints van angst voor de klimaatcrisis, liefde voor ecologie en zelfbewuste en zelfspottende humor", wil Bárbara "de Portugese kust naar iMAL loodsen".

A Two Dogs Company merkte op dat het waardeert dat Enfado "een authentiek artistiek gebaar is, met inbegrip van een echte noodzaak". Samen denken wij dat het voorstel van Bárbara optimaal gebruik zal maken van de ruimtes, mogelijkheden en expertises van beide organisaties. We kijken ernaar uit om haar te verwelkomen en om haar ideeën te begeleiden en te rugsteunen!

We willen graag alle aanvragers van deze 3e iPO-oproep bedanken. Deze oproep kende het hoogst aantal deelname-aanvragen tot nu toe. We mochten kennis maken met projecten die ons hebben geïnspireerd en ons hebben geholpen een accurater inzicht te krijgen in die artistieke gemeenschap die iMAL zo nauw aan het hart ligt. Een gemeenschap die we willen ondersteunen en waar we onze volle aandacht aan willen besteden!

We maken ook gebruik van deze gelegenheid om Juliette Bibasse, Ils Huygens, Kris Verdonck en Daniel Romero Calderon uitdrukkelijk en hartelijk te bedanken voor hun erg waardevolle bijdrage.

De geselecteerde projecten voor onze Fablab-residenties worden eerstdaags bekend gemaakt!

Ontdek onze residenten!

Met de steun van

iMAL krijgt de steun van