iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
Art Center for Digital Cultures & Technology

NaturArchy: Lament performance

19:00

In de afgelopen jaren zagen we een toename van vernietigende bosbranden, die natuurgebieden verwoesten en mensenlevens eisen, wat vaak leidt tot trauma's bij de individuen en gemeenschappen die eronder lijden. Lament, een performance en installatie, verkent de dood vanuit een invalshoek die het puur menselijk perspectief overstijgt. Door afstand te nemen van datagedreven beslissingen en vooropgestelde betrachtingen met betrekking tot herstel en procesopvolging, omarmt het kunstwerk over het hoofd geziene punten en verhalen over reorganisatie en herstel in omgevingen na bosbranden.

Door het project wereldkundig te maken en uit te breiden naar kwetsbare gemeenschappen wordt aan degenen die getroffen zijn door bosbranden een manier geboden om veerkracht te ontwikkelen, omgevingsverdriet te uiten, te rouwen om het verlies en uiteindelijk ruimte te maken voor hergroei. Dit project is het resultaat van 2 jaar transdisciplinair onderzoek in samenwerking met wetenschappers en beleidsmakers op het gebied van bosbranden.

20:00 - PRESENTATIE

De performance wordt afgerond door een presentatie van een participatief kunstwerk dat de kunstenaar heeft ontwikkeld samen met inwoners van de Portugese gemeenschap Santa Comba Dão. Deze gemeenschap kreeg in 2017 te maken met een megabrand. Tot slot volgt een informele gedachtewisseling met het publiek, de kunstenaar en de vertegenwoordigers van de Portuguese gemeenschap.

Credits

NaturArchy wordt geproduceerd door het SciArt project van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO/JRC) van de Europese Commissie, met iMAL.

Ondersteund door het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Afbeelding kunstwerk ter schermillustratie: Margherita Pevere – Lament (detail van het glaswaar met een verbrande grondstaal). Foto met dank aan de kunstenaar.