iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
Art Center for Digital Cultures & Technology

Lees meer over de thema's van The Cookery 2024

Thread #1: Art/Science

Als we het over de relatie kunst/wetenschap hebben, kunnen we ons nog steeds veel vragen stellen.

Wat kan kunst bijdragen aan wetenschap en vice versa? Hoe kan deze samenwerking en verbondenheid plaatsvinden als hun methodologieën en zelfs hun taal vaak gekoppeld zijn aan totaal verschillende doelstellingen en criteria?

Wat zijn de voor- en nadelen van deze samenwerkings- en connectiepogingen? Kunnen kunst en wetenschap elkaar positief beïnvloeden? Welke gunstige weerklanken zouden eraan verbonden zijn? En wat zijn de geheime ingrediënten om er echt succesvolle transversale en gelijkwaardige schakels van te maken voor kunst en cultuur en de universitaire onderzoeksgebieden?

Thread #2: de fablab & makers bewegingen

Wat zijn de te trekken lessen uit 30 jaar fablab-bestaan, 12 in het geval van iMAL? Hebben het fablab en de makersbeweging hun beloften waargemaakt?

Is het, tussen klimaatkwesties, menselijke emancipatie, gender en kolonialisme, nog mogelijk om te geloven in een radicale en geëngageerde toekomst voor de fablab-beweging, -geest en dynamiek?

Thread #3: Bricolage instruments

Op de raakvlakken van electronica, digitaliteit en materialiteit willen we mogelijke productieprocessen van muziek en geluid verkennen, ontdaan en weg van high-tech, hifi en hype-cycli!

Kom en steek je handen uit de mouwen! We halen afgedankte apparatuur uit elkaar, recyclen wat er om ons heen is, en hybridiseren eeuwenoude tradities met digitaal vakmanschap. Laten we samen nieuwe zelfineengeknutselde instrumenten bedenken die we dan echt als eigen kunnen claimen.

Het plan is uiteraard om geluid op te leveren, maar ook om ons toe te laten te beraden over de relatie met onze tools en ons af te vragen wat hun context is. Technologie ontleden om te ontkrachten en te her-stellen en nieuwe instrumenten smeden om nieuwe verhalen te ontwikkelen !