iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
POST GROWTH: Info & reservaties

Post Growth

.2020—

Reservaties

We kunnen 30 bezoekers op een veilige manier toelaten. Om alles vlot te laten verlopen vragen we je om een reservatie te maken. Dit kan online via de 'BOEK TICKETS' button hierboven of telefonisch op 0474 03 69 44. Gelieve het gekozen timeslot te respecteren. Bezoekers die geen reservatie hebben kunnen altijd langskomen, ons onthaalpersoneel zal je toelaten op basis van de beschikbaarheid van de plaatsen.

De tentoonstelling

Welke ideologische, sociale en biofysische factoren hebben de huidige milieucrisissen bespoedigd? Welke mogelijkheden bieden transformatieve praktijken en denk- beelden om de voortdurende toename van ons energieverbruik op te vangen?

De Post Growth-tentoonstelling nodigt ons uit om de dominante narratieven over groei en vooruitgang in vraag te stellen en de radicale implicaties van een speculatief economisch model dat gebaseerd is op energie die door de zon wordt afgegeven te onderzoeken. De tentoonstelling belicht perspectieven voor een omslag weg van het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen – met andere woorden, eeuwenoud zonlicht – de kracht waarop het voortbestaan van onze samenlevingen vandaag de dag is gebaseerd.

De gepresenteerde reeks kunstwerken biedt een nieuwe kijk op het maat- schappelijke metabolisme door middel van een inzicht in de energie die het vereist, waarbij het menselijk overleven opnieuw wordt verbonden met de levende, materiële kwaliteiten van de biosfeer, op basis van ecofemi- nisme, inheemse kennis, milieuboekhouding en historisch materialisme.

Naast de hoofdtentoonstelling wordt in een reeks workshops, discussies en gefilmde interviews nader ingegaan op de vormen die een post-fossiele samenleving zou kunnen aannemen en op de uitdagingen die we moeten overwinnen om dit het doel te bereiken.

Post Growth is een uitnodiging tot een collectief en praktisch onderzoek naar de toe- komst van het leven op de planeet, de notie van groei in al zijn facetten en implicaties, en de grenzen van de technologie, van de politiek en van onze verbeelding.

Biographieën

  • DISNOVATION.ORG is een research collectief van artiesten dat in 2012 opgericht is in Paris door Nicolas Maigret & Maria Roszkowska. Lees meer →

  • BARUCH GOTTLIEB is artiest onderzoeker en curator. Lees meer →

  • CLÉMENCE SEURAT is curator en redacteur en is voornamelijk bezig met politieke ecologie. Lees meer →

  • JULIEN MAUDET ontwerpt bordspellen als tool voor sociale interactie. Lees meer →

  • PAULINE BRIAND is journaliste en schrijfster met een sterke interesse voor onze leefomgeving. Lees meer →