iMAL

30 Quai des Charbonnages
Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
Art Center for Digital Cultures & Technology

DISNOVATION.ORG & Baruch Gottlieb — Solar Share (The Story)

DISNOVATION.ORG & Baruch Gottlieb
Solar Share (The Story)

Installatie; digitale video met geluid.

Dronken van fossiele brandstoffen is de moderne samenleving erin geslaagd de ideologie volgens dewelke de mensheid zich zou kunnen losmaken van de belemmeringen en materiële beperkingen van het planetaire leven te normaliseren. Deze beperkingen worden echter steeds moeilijker te negeren, omdat de opslagcapaciteit van de planeet begint te slinken en hulpbronnen uitgeput raken.
Hoe moeten we ons opnieuw verbinden met de fysieke, materiële en levende realiteit van de wereld waarvan we volledig afhankelijk zijn? Zelfs vandaag lijken de gebruikelijke economische modellen nog steeds voorbij te gaan aan de mate waarin elke uitwisseling van materie en energie afhankelijk is van cruciale fysieke processen, of het nu gaat om de regeneratie van de biosfeer of om menselijke samenlevingen.

Het artistieke onderzoeksproject Solar Share verbeeldt de radicale gevolgen van een economisch model dat opnieuw verbonden is met de elementaire energiebronnen die afkomstig zijn van de zon, de aarde en de kosmos. Het wil de heersende narratieven opnieuw onderzoeken vanuit het oogpunt van de materiële voorwaarden die nodig zijn voor het voortbestaan van onze levensvorm in de biosfeer. Het stelt futuristische visies voor op nieuwe verhoudingen tussen de mens, het leven en het Aardse systeem. De computer- en schematische modellen die uit dit artistieke onderzoek naar voren zijn gekomen, hebben tot doel een breed publiek te betrekken bij cruciale informatie uit de wetenschap. Door de energiesystemen die het metabolisme van de planeet beheersen in artistieke en esthetische vormen uit te drukken, worden deze modellen een middel om een kritische discussie over onze vooruitzichten op deze planeet aan te vullen, zowel in gespecialiseerde domeinen als bij het grote publiek, met een nadruk op de onkwantificeerbare en ontbrekende gegevens die zich achter de feiten verschuilen en het wetenschappelijke, politieke en economische vertrouwen dreigen te ondermijnen.

Partners

iMAL (Brussel), Chroniques (Aix-en-Provence).
Webontwikkelaar: Jérôme Saint-Clair.
Met bijzondere dank aan Olivier Le Corre en Laurent Truffet (École des mines de Nantes).

Post Growth